Beskärning av träd - tidpunktDet bästa för trädet är om det beskärs under JAS-perioden (juli, augusti, september). Då återhämtar sig trädet snabbt och bara ett par månader efter att en gren har beskurits täcks ärret av nytt trä. Det minskar risken för infektion och sjukdomsangrepp betydligt. Värsta tiden att beskära ett träd är på våren från den tidpunkt när trädet får sina första knoppar till dess att löven är helt utslagna. Under den perioden bygger trädet upp sina energireserver, och skadas det då hamnar det under stress. Ett svagt träd som beskärs på våren kanske inte går att bevara.

Beskära fruktträd


Äppleträd och päronträd är de enda undantagen från regeln. För att de ska bära så mycket frukt som möjligt ska de beskäras tidigt på våren. I första hand bör skadade, inåtväxande och korsande grenar avlägsnas, och kronan ska släppa igenom mycket solljus.
s